Aktualności

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych - 2018 - 2019

Miasto Ostrów WielkopolskiHarmonogram wywozu odpadów komunalnych i segregowanych
II-XII.2018 - XII.2019

Miasto Ostrów Wielkopolski

Miasto Ostrów Wielkopolski - Spółdzielnie Mieszkaniowe, OTBS, MZGM i wspólnotyHarmonogram wywozu odpadów komunalnych, segregowanych i BIO
I.2018 - XII.2018

Gmina Rozdrażew


Wytyczne przydatne przy segregacji odpadów oraz informacja o PSZOK dla Gminy Rozdrażew
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych i segregowanych
VII-XII.2017 - I-XII.2018

Gmina OstrówWytyczne przydatne przy segregacji odpadów