Aktualności


Harmonogram wywozu odpadów komunalnych, segregowanych i BIO
2019

Miasto Ostrów Wielkopolski

Miasto Ostrów Wielkopolski - Spółdzielnie Mieszkaniowe, OTBS, MZGM i wspólnotyGmina Ostrów


Gmina Rozdrażew


Wytyczne przydatne przy segregacji odpadów dla Gminy Ostrów
Wytyczne przydatne przy segregacji odpadów oraz informacja o PSZOK dla Gminy Rozdrażew
Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych - 2019

Miasto Ostrów Wielkopolski

Gmina Ostrów Wielkopolski

Czekanów, Lewków, Lewków Osiedle, Kwiatków, Wtórek, Nowe Kamienice, Smardowskie Olendry, Sadowie, Wysocko Wielkie